קלפי חיות - יַנְשׁוּף

חוכמת הנסתר

היַנְשׁוּף הוא עוף שפעיל בלילה, ולכן במסורות קדומות כמו האצטקית והקלטית הוא מזוהה עם המוות. במסורות ההודיות השונות נקרא היַנְשׁוּף נשר הלילה, ויש לו קשר מיוחד לירח.

בתרבות המערבית היַנְשׁוּף מסמל את החוכמה ואת הידע האינטואיטיבי; סביר להניח שלאדם בעל רוח היַנְשׁוּף יש היכולת לראות את מה שבדרך כלל מוסתר, את המציאות המסתתרת מאחורי ההטעיות ואחיזות העיניים, מאחורי המסווה שעוטה האחר. רוח היַנְשׁוּף מאפשרת לאדם לחקור את הלא נודע ואת קסם החיים, היא מקנה לאדם יכולת אבחנה וקבלת יסודות מוצקים להחלטות מבוססות בזמנים מבלבלים, ומכאן שמביאה לשינוי. 

אדם בעל רוח היַנְשׁוּף כרוח אוהב לחקור את הלא נודע, את מסתרי החיים שעבורו הם תחום עניין מרתק. בעת שרוח היַנְשׁוּף מנחה את דרכו של האדם היא מעוררת בו הערכה לקסמי החיים, היא מעודדת הקשבה וראייה של הסימנים הקטנים שהיקום שולח. היַנְשׁוּף מדריך את האדם לחשוף את הפוטנציאל הטמון בו, האינטואיציה שלו ואת יכולותיו הנסתרות.

שעות הלילה הן זמן מיוחד ליצירתיות של האדם בעל רוח היַנְשׁוּף, עליו למקד את האנרגיה היצירתית שלו בשעות אלו. כאמור, בשל היות היַנְשׁוּף עוף לילה הוא סימל מוות, אך כשמדובר ברוח היַנְשׁוּף אפשר לראות זאת כמוות סמלי, כמעבר בחיים למעגל אחר, כרוחות של שינוי המתרחשות או עומדות להתרחש, כוויתור על הרגלים ישנים.