ע"ב שמות הקודש

לחצו על שמות הקודש לקבלת הפירוש המלא

ע"ב שמות

ע"ב שמות הם 72 השמות המפורשים של האלוהות. בכל אחד מהשמות טמונה אנרגיה רוחנית שמעבירה מסר לאדם שנחשף לצירוף האותיות הרלוונטי וקורא בליבו בפסוק המייצג את השם המפורש באופן מחזורי עד שתדר האנרגיה הספציפית מוטמע בו. בקבלה היהודית ובמקרא יש שמות רבים לאלוהות כמו אלוהים, אלוה, צבאות, אל, שדי, יהוה ועוד רבים ושונים. מבחינה אנרגטית לכל שם תכונה ייחודית של האלוהות. על פי הקבלה השם המפורש חבוי במקרא בכל מילה ובכל אות וניתן לשנות את הסדר בכל דרך וכך לחשוף ולקבל שמות נוספים של האלוהות. השמות האלוהיים וביחוד שם בן ע"ב שיוצר ניסים ומשנה חיים.

עב שמות
Play Video about עב שמות
עב שמות