קלף שני מטות

קלף שני מטות
הדרך להגשמה עצמית
%0
תומך

פירוש קלף שני מטות בהיבט היומי

שני מטות Two Wands בהיבט היומי מעיד כי קיימת תובנה שהאדם אינו מכיר את הפוטנציאל שלו ועליו להתחיל ללמוד אותו. ייתכן שהלימודים יהיו לימודים אוטודידקטים, ייתכן והאדם יצא ללימודים, ייתכן שהלימוד הוא תהליך של התפתחות רוחנית.
error: