קלפי חיות - זְבוּב

שינויים מהירים

רוח הזְבוּב באה לחיי האדם כדי להודיע לו שבהווה מתרחשים שינויים מהירים ופתאומיים במחשבותיו, ברגשותיו ובעשייתו. רוח הזְבוּב עשויה לסמן שמקור שפע גדול זמין עבור האדם עכשיו, ועליו 'לנוע' במהירות ולהשתמש בראייתו החדה כדי לראות את הדרך, לא לוותר אפילו בתנאים לא נוחים. ההתמדה בהשגת המטרות תניב פרי גם במחיר של פגיעה זמנית בגישה ערכית, כמו למשל הפיכה לאדם אנוכי או הבאת האחר לידי כעס.

אדם בעל רוח זְבוּב יכול להכפיל את מאמציו במיזמים שלו ובעקבות העשייה יגיע לשגשוג. בעל רוח הזְבוּב ממהר לפעול ולעולם לא מחמיץ הזדמנויות. קיימים בו הנחישות והכוח להשיג צרכיו ואת רצונו, ודווקא משום כך חשוב שייאזן בין חשיבות עצמית לענווה.

הזְבוּב מסמל את היכולת להסתגל למצבים שהאדם נמצא בהם בהווה. הוא מסמל את מחזורי המוות והלידה מחדש בחייו ומעביר מסר של שינוי.