קלפי חיות - דָּג

שקט פנימי וחוכמה

המים הם יסוד המסתורין והיצירתיות, והדָּג הוא סמל למה שמעורפל בחייו של האדם. רוח הדָּג ממלאת תפקיד חשוב בתת המודע של האדם, היא מסייעת לקבל החלטות שמשפיעות על חייו בצורה חיובית, ועוזרת כדי לגלות ידע נסתר.

הדָּג מסמל פוריות, אנרגיה נשית הוא מאפשר ליהנות משגשוג, שפע ומזל טוב. נוסף על כך נוכחות רוח הדָּג מייצגת ישועה, לאדם הכוח להציל את עצמו ואת הקהילה שלו כשהם נתונים בסכנה. אנשים יודעים שהם יכולים לסמוך על האדם שיעזור להם בשעת הצורך.

רוח הדָּג הוא סימן לכוחות המעניקים חיים, הוא נערץ כמקור בריאות. נוכחות רוח הדָּג בחייו של האדם מייצגת השראה, חוכמה אין-סופית וכוח נבואה, היא מאפשרת ליצור אחדות בקהילה.

כשרוח הדָּג נכנסת לחיים, היא נושאת מסר של תקווה לעתיד. היא באה להעיר את המוח המודע להתמודד עם האתגרים בחיים, ולשם כך רוח הדָּג לוקחת את האדם למסע של חשבון נפש. האדם צריך להתמודד עם החלטות חשובות במהירות כשרוח הדָּג מופיעה. היא מעודדת את האדם להפסיק להתעכב על טעויות מהעבר, להרפות ולעשות את מה שצריך לעשות למען עתיד טוב יותר. רוח הדָּג פותחת את עיני האדם להכיר בעובדה שהוא לא יכול לשנות את עברו, וכי אינו צריך לחיות באשמה ובחרטה על מה שנעשה.

רוח הדָּג מכניסה את העוצמה של מעמקי האוקיינוס לחייו של האדם. לאדם שמצויה בו רוח הדָּג יש כוחות נפשיים גדולים, והיא מעצימה אותו. האדם מסוגל לצלול עמוק לתוך עצמו, ושם, עמוק בתוכו, טמון הכוח לשנות דברים בחייו לטובה.

רוח זו מביאה כוחות ריפוי של המימד הרגשי ומאפשרת לנהל חיים מאוזנים והרמוניים. רוח הדָּג תדריך בעדינות את האדם עד שהוא ימצא את האיזון שלו. כאשר היא נכנסת לחיים, היא פוקחת את עיני רוחו של האדם לחוסר התוחלת בלחימה נגד הזרם, ועד כמה חשוב לשים בצד את האגו ואת הגאווה.

רוח הדָּג הנכנסת לחיי האדם מביאה שגשוג ועושר, כוח להישאר רגוע ללא קשר לסופות ולסערות. האדם יודע מתי לדחוף ומתי לסגת. מובהר לו לאדם שלמילים יש את הכוח לרפא. הדָּג רואה גם במים עכורים, ובדומה לכך יש לאדם שרוח הדָּג מצויה בו, הכוח לראות תקווה גם בתקופות קשות מאוד. רוח הדָּג מעירה את האדם, הוא נקרא להיות עצמאי ולמלא את תפקידו בקהילה.