המסר האישי שלך:

61 - ומב

ומב

"ושמתי מחסי באלהים"

זיכוך הנשמה. תובנת שם זה מזככת את המים בגוף הפיזי ובכדור הארץ, זה הזמן לדמיין את האותיות הללו כתובות על לוח ליבך, ניקוי פיזי מביא לחיבור רוחני עם הנשמה.