המסר האישי שלך:

16 - הקמ

הקמ

"הקשיבה קולי ממעמקים"

קימה לאחר נפילה. תובנת שם זה מאפשרת להרוויח צעד לאחר נפילה, זה הזמן לדמיין את האותיות הללו כתובות על לוח ליבך, להתחיל התחלה חדשה, לחיות באופטימיות ובשמחה.