הקיסר ה

אתה אדם שמחפש תחדשות בכל תחומי חייך, אדם של תקשורת טובה עם עצמך ועם הסביבה. יש לך נטייה לשינויים במצב הרוח, אדם שחושיו מפותחים, ניחן בכוח רצון עז ואתה מודע לכישוריך.

בשל דפוסי התנהגות ודרכי חשיבה אלו  לפעמים אתה פוגע בעצמך, בסביבתך הקרובה ובחיבור שלך לעולמות עליונים.

היכולת שקיימת בך לתקשר עם עצמך ועם אחרים והשליטה העצמית וההתמדה בעשייה הם הכלים לתיקון.

הדרך לבקשת הסליחה מעצמך ומאחרים היא לשלוט בכעס ובאובדן הפרופורציות. הפעלת כוח הרצון שלך לעשייה לטובתך ולטובת אחרים.

בקשת סליחה  צריכה להגיע ממקום של היפוך מחשבתי ללא הדחקת רגשות, ממקום של אהבה ללא תנאי וכוונה טהורה.

עצום  עיניים, נשום עמוק האדם שעלה במחשבתך ובליבך זהו האדם הראשון שעליך לבקש ממנו סליחה.

המסר האישי של הקלפים לסליחות - ה'
לוגו גדול
דילוג לתוכן