אינדקס קלפי טארוט

הארקנה הגדולה

קלף השוטה
השוטה
קלף הקיסר
הקיסר
קלף כוח
כוח
קלף התלוי
התלוי
קלף המגדל
המגדל
קלף יום הדין
יום הדין
קלף הקוסם
הקוסם
קלף הכוהן
הכוהן
קלף הנזיר
הנזיר
קלף מוות
מוות
קלף הכוכב
הכוכב
קלף העולם
העולם
קלף הכוהנת הגדולה
הכוהנת הגדולה
קלף הנאהבים
הנאהבים
קלף גלגל המזל
גלגל המזל
קלף מיזוג
מיזוג
קלף הירח
הירח
קלף הקיסרית
הקיסרית
קלף המרכבה
המרכבה
קלף צדק
צדק
קלף השטן
השטן
קלף השמש
השמש

סדרת המטות בארקנה הקטנה

קלף אס מטות
אס מטות
קלף חמישה מטות
חמישה מטות
קלף תשעה מטות
תשעה מטות
קלף מלכת מטות
מלכת מטות
קלף שני מטות
שני מטות
קלף שישה מטות
שישה מטות
קלף עשרה מטות
עשרה מטות
קלף מלך מטות
מלך מטות
קלף שלושה מטות
שלושה מטות
קלף שבעה מטות
שבעה מטות
קלף נסיך מטות
נסיך מטות
קלף ארבעה מטות
ארבעה מטות
קלף שמונה מטות
שמונה מטות
קלף אביר מטות
אביר מטות

סדרת המטבעות בארקנה הקטנה

קלף אס מטבעות
אס מטבעות
קלף חמישה מטבעות
חמישה מטבעות
קלף תשעה מטבעות
תשעה מטבעות
קלף מלכת מטבעות
מלכת מטבעות
קלף שני מטבעות
שני מטבעות
קלף שישה מטבעות
שישה מטבעות
קלף עשרה מטבעות
עשרה מטבעות
קלף מלך מטבעות
מלך מטבעות
קלף שלושה מטבעות
שלושה מטבעות
קלף שבעה מטבעות
שבעה מטבעות
קלף נסיך מטבעות
נסיך מטבעות
קלף ארבעה מטבעות
ארבעה מטבעות
קלף שמונה מטבעות
שמונה מטבעות
קלף אביר מטבעות
אביר מטבעות

סדרת הגביעים בארקנה הקטנה

קלף אס גביעים
אס גביעים
קלף חמישה גביעים
חמישה גביעים
קלף תשעה גביעים
תשעה גביעים
קלף מלכת גביעים
מלכת גביעים
קלף שני גביעים
שני גביעים
קלף שישה גביעים
שישה גביעים
קלף עשרה גביעים
עשרה גביעים
קלף מלך גביעים
מלך גביעים
קלף שלושה גביעים
שלושה גביעים
קלף שבעה גביעים
שבעה גביעים
קלף נסיך גביעים
נסיך גביעים
קלף ארבעה גביעים
ארבעה גביעים
קלף שמונה גביעים
שמונה גביעים
קלף אביר גביעים
אביר גביעים

סדרת החרבות בארקנה הקטנה

קלף אס חרבות
אס חרבות
קלף חמש חרבות
חמש חרבות
קלף תשע חרבות
תשע חרבות
קלף מלכת חרבות
מלכת חרבות
קלף שתי חרבות
שתי חרבות
קלף שש חרבות
שש חרבות
קלף עשר חרבות
עשר חרבות
קלף מלך חרבות
מלך חרבות
קלף שלוש חרבות
שלוש חרבות
קלף שבע חרבות
שבע חרבות
קלף נסיך חרבות
נסיך חרבות
קלף ארבע חרבות
ארבע חרבות
קלף שמונה חרבות
שמונה חרבות
קלף אביר חרבות
אביר חרבות