אותיות האלף בית העבריות אוצרות ידע עתיק על פי האמונה בעזרת 22 האותיות נברא העולם.