קלפי חיות - חסידה

קלפי חיות חסידה

החסידה מסמלת טוהר, אמהות והתחדשות בחייו של האדם. סמל רב עוצמה לחיים חדשים וללידה מחדש. מדריך רוח החסידה מצביע על התחלות רוחניות חדשות. קיימת נאמנות לבן הזוג. חיית רוח זו נושאת את המשמעות של הרוח הגדולה ומקשרת את האדם לילד שבו. מדריך רוח החסידה מעצים את נשמתו של האדם ומאפשר לו לחיות בצורה הטהורה. האדם עומד לעבור תהליך טיהור. הוא מחפש את דרכו הרוחנית.

לחסידה אין תקשורת קולית התקשורת היא דרך ריקודים, מחוות גוף ומחיאות כנפיים. לכן כשהחסידה מופיעה בחייו של האדם הוא יהיה קשוב לסמלים בחייו. החלומות שלו יקבלו משמעות רבה, והחזיונות שלו יהיו חיים.

החיפוש של המזון במיים וההשתכשכות בבוץ מסמלים את המאבקים של האדם כחלק מההזנה הרוחנית שלו. המצבים המאתגרים מביאים להבנה של רוחנית גבוהה. החסידה היא סמל להגנה. חיית רוח זו מייצגת אמהות ואהבת אם.

חיית רוח החסידה היא סמל רב לעוצמה, למזל טוב ולחיים ארוכים. היא מעודדת את האדם להתבונן בחייו. ביסוס עצמי מאפשר לו לרכוש תובנות רגשיות חזקות. החסידה מעצימה ומאפשרת לאתר הזדמנויות שחוצות את דרכו של האדם. אדם שלו טוטם החסידה בחייו מסוגל לצעוד בדרך שהוא בוחר לעצמו. הוא לא נתון לגחמות של עמיתיו. החסידה מעצימה, ומעידה על הצלחה בכמה חזיתות.

אם הדרך בה האדם צועד לא מתאימה למשימה הוא ימצא דרך עוקפת כדי להצליח. מציאת אלטרנטיבות הוא דבר שאדם עם חיית הרוח חסידה טוב בו. האדם דינמי, הוא בולט בזכות הייחודיות שלו. הוא יודע לנצל הזדמנויות שהחיים מביאים לו. אדם שלו חיית רוח החסידה הוא לוחם. הוא מבין שהוא צריך להמשיך ולהתקדם לא משנה באילו אתגרים הוא נתקל.

כשחיית רוח החסידה נכנסת לחיים היא מעבירה מסר שחשוב לחשוב בצורה טקטית, שעצמאות ושהצלחה חשובות. החסידה מאפשרת להבין שהאדם צריך להתעמק בתת המודע שלו, להיות נועז.

דילוג לתוכן