קלפי חיות - נָחָשׁ

כוח החיים

בתרבות מייצג הנָחָשׁ את מקור החיים ואת ההזדמנויות הנקרות לאדם בחייו, הוא נקשר לעוצמה, לכוח חיים ולאנרגיה ראשונית. משמעותה של רוח הנָחָשׁ המופיעה בחיי אדם היא ריפוי, יכולות ריפוי עצמי או ריפוי של אחרים, יכולת הדרכה רוחנית וטרנספורמציה ברבדים הפיזיים, הרגשיים והרוחניים.

הנָחָשׁ קרוב לאנרגיות כדור הארץ הוא מייצג אינסטינקטים ראשוניים.  הנָחָשׁ מייצג את טיפוח מקורות אנרגיה ואת התמיכה של כדור הארץ ושל הטבע.

רוח הנָחָשׁ מסמלת הדרכה רוחני; נוכחותה של רוח הנָחָשׁ בחיי אדם פירושה שהוא נמצא בתקופת מעבר, והרוח מצביעה על דרכים לקידום הצמיחה האישית שלו. היא מסמלת כי האדם צועד אל הלא נודע, והוא זקוק לתמיכה כדי להתקדם. בטבע נמצא הנָחָשׁ בצמידות לקרקע, ובדומה לכך רוחו מזכירה לאדם להישאר 'עם רגליו על הקרקע' להיצמד למציאות בזמן שהוא עובר שינויים.

רוח הנָחָשׁ המופיעה בדרכו של אדם, מזמינה אותו לבחון עובדות או דינמיקות חשובות המשפיעות על חייו. זו הזמנה להתבונן בשינויים חיוביים ובטרנספורמציה, לא להתעלם מנושאים חשובים ולא להזניח דבר.