קלפי חיות - דַּיָּה

חוזק שכלי

דַּיָּה כחיית רוח עוזרת לאדם להשתמש במיומנויותיו הנפשיות, היא מחזקת אותן ומסייעת לו בתכנון חייו, היא מאירה את דרכו ומעודדת.

הדַּיָּה בטבע מהירה, צופה סבלנית וציידת נלהבת; בעודה מרחפת באוויר וצופה על סביבותיה היא ממתינה בסבלנות כדי להחליט על המהלך הבא שלא יהיה פעולה אקראית, אלא פעולה מחושבת המביאה לתוצאות רצויות. אחד השיעורים שרוח הדַּיָּה מלמדת את האדם הוא להיות זהיר, לפעול בשנינות וברגישות לפני ביצוע מהלך.

יסוד האוויר, כלומר יסוד הרוח, ממלא תפקיד מכריע במשמעותה של רוח הדַּיָּה, והשאלה שהיא שואלת את האדם איך הוא קורא את המסר הרוחני המועבר אליו, ואיך הוא מפענח אותו.

רוח הדַּיָּה מסמלת מונוגמיה, מסירות ויציבות, הורות מסורה ויוצאת דופן ופעילות קהילתית.

רוח הדַּיָּה הנכנסת לחיי אדם משמשת כמסר שיש לבחור בזהירות את המטרות ואת המאמצים למימושן, להשתמש באנרגיה במחשבה מוקדמת, להתבונן בסובב ממעל, מנקודת מבט גבוהה ורחבה. ובה בעת ללמוד את אמנות השימור העצמי, את הסבלנות, להאזין לקול הפנימי ולפעול בעקבותיו. רוח הדַּיָּה מלמדת את האדם להשתמש באסטרטגיה המונחית בתעוזה ובאיזון, באיפוק ובכוח. באדם קיימת הידיעה שיש בעולם הסובב אותו הרבה יותר ממה שנראה לעין, ורוח הדַּיָּה מסייעת לו בתיקשור ובראייה פנימית. היא מציעה הזדמנות לחקור את שיעורי החיים הקודמים, כדי שיוכל להבחין טוב יותר במעגל הקארמתי שלו. רוח הדַּיָּה עוזרת לפתוח חסימות שמונעות אותו מלגלות סודות הטמונים עמוק בתוך הנשמה.

אדם שרוח הדַּיָּה מצויה בו חושב כל כך מהר עד שקשה לעמוד בקצב שלו. הוא חינני, זריז ומתמקד בתכנון כל צעד בדרך להשגת מטרותיו, ועם זאת הוא סבלני עם עצמו ועם אחרים. האדם אוהב את החלק ההגיוני באישיותו, ועל כן דיפלומטיה ותכנון אסטרטגי הן טבעיות בעיניו.

האדם בעל רוח הדַּיָּה מסוגל לראות את התמונה הגדולה, יש לו נטייה לנסות להבין את תעלומות החיים. רוח הדַּיָּה מספקת דחיפה של אומץ ושל ביטחון עצמי, והיא התמיכה המושלמת כאשר האדם בוחר כיוון חדש בחיים.