המסר האישי שלך:

רהע

רהע

"ראה הצור ענויי"

התפתחות אישית וזיקוק הנשמה. תובנת שם זה מלמדת כי אתגרי החיים הובילו לשינויים שהפכו את הנשמה לטהורה, זה הזמן לדמיין את האותיות הללו כתובות על לוח ליבך, לוותר על קורבנות ולפתוח פתח למתנות החיים.