המסר האישי שלך:

4 - עלמ

עלמ

"ענני למען מלכותך"

הבאת האור לתודעה. תובנת שם זה מביאה לשקט במחשבות זה הזמן לדמיין את האותיות הללו כתובות על לוח ליבך, ולהביא שלווה ומיקוד למחשבות המודעות שלך.