מנד

המסר האישי שלך:בחזרה לע"ב שמות

מנד

"מתוגה נפשי דלפה"

בעוז ובגבורה. תובנת שם זה מביאה אומץ ומשחררת מפחדים, זה הזמן לדמיין את האותיות הללו כתובות על לוח ליבך, ולמצוא חירות מהפחדים, ושחרור מאתגרים.

דילוג לתוכן