המסר האישי שלך:

11 - לאו

לאו

"לך אני והושיעני"

צניעות, ענווה וויתור על האגו. תובנת שם זה מטהרות כל רוע ומביאות צניעות וענווה לנשמה, זה הזמן לדמיין את האותיות הללו כתובות על לוח ליבך, ולוותר על האגו ולטהר את הסביבה.