המסר האישי שלך:

17 - לאו

לאו

"לך אני והושיעני"

שחרור מאמונות כוזבות כדרך למציאת האמת. תובנת שם זה משחררת את הנשמה מאמונות שגויות על עצמך ועל אחרים, זה הזמן לדמיין את האותיות הללו כתובות על לוח ליבך, לוותר על האגו ועל האנוכיות ולמצוא את האמת שלך.