המסר האישי שלך:

27 - ירת

ירת

"יוודעו רחמי תפארתך"

הכוח המניע שלצידך. תובנת שם זה מביאה ברכה והגנה, זה הזמן לדמיין את אותיות הללו כתובות על לוח ליבך, האור של היקום הוא הכוח המניע שלך.