המסר האישי שלך:

70 - יבמ

יבמ

"ישמחו בך מבקשיך"

בריאת העולם. תובנת שם זה מזכירה כי אין מקריות, יש סדר קוסמי, זה הזמן לדמיין את האותיות הללו כתובות על לוח ליבך, לסלק כאב, ספק ופחד מליבך.