הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל חזיר בקפה

חזיר שגשוג חומרי, עושר ורווחים טובים. תחייה בעתיד הקרוב בתחום מסחר ועסקים, אפשרות להגדיל אותם.