המסר האישי שלך:

15 - הרי

הרי

"האזינה רועה ישראל"

הלב כמורה הדרך. תובנת שם זה מחזקת את האינטואיציה, זה הזמן לדמיין את האותיות הללו כתובות על לוח ליבך, ולאפשר ללב להוליך אותך בנתיבי החיים.