קלפי חיות - דּוּכִיפַת

החופש בקצות אצבעותינו

רוח הדּוּכִיפַת מגיעה אל חייו של האדם במטרה ללמדו את היכולת להשתמש בחוכמה עתיקה כדי שיגיע למקומות עמוקים בפנימיותו ובנשמתו.

רוחה של הדּוּכִיפַת מאפשרת לאדם מצד אחד למצוא דרכים לנצל את גוף האנרגיה שלו ולהתחבר למקומות גבוהים, ומצד שני החיבור של הדּוּכִיפַת לאדמה מאפשר לאדם לגעת באימא אדמה לשם איזון. תנועותיה המהירות מקרינות על דרך קבלת החלטות של האדם, כמו כן קיימת עלייה מהירה במודעות רוחנית. תזמון ודיוק חד מסמנים את שיעורי רוח הדּוּכִיפַת. היא תראה לאדם כיצד לשאול שאלות נכונות לגבי התשובות שהוא מחפש.

בטבע מזהה הדּוּכִיפַת טורפים באמצעות חוש הריח ומרתיעה אותם בצלילי קולה, ובמקביל בעל רוח הדּוּכִיפַת יפתח מיומנות יצירתית כדי להרתיע "טורפים" בעולם הרוחני והפיזי. בטבע דוגרת הדּוּכִיפַת על הביצים שבעה עשר ימים עד לבקיעתן, ובמקביל יעברו שלושה שבועות על אדם שרוח הדּוּכִיפַת מצויה בו עד שיגיע להכרה רוחנית ולתחילת מימוש התובנות.

שהייה בשמש תעזור לנצל את חוכמת רוחה של הדּוּכִיפַת, וגם אכילה ותזונה נכונות חשובות כיוון שהן מחברות את האדם לכדור הארץ.

רוח הדּוּכִיפַת מנחה את האדם איך "לשיר את השיר שלו" שיוביל אותו להעצמת כוחו האישי.