קלפי חיות - נֵץ

רגישות למסרים

רוח הנֵץ מסמלת את היכולת להשתמש בכוח הראייה והאינטואיציה בחיי היומיום, היא מקנה לאדם חוכמה, התבוננות במצבים מנקודת מבט גבוהה והתמקדות המאפשרות הצלחה במשימה. הראייה  הברורה וההתמקדות מאפשרות לאדם להוביל, לכן הנֵץ הוא סמל למנהיגות, ומי שצועד בעקבותיו ילך בדרך הנכונה.

רוח נֵץ מאפשרת פיתוח מודעות רוחנית; רוחו מסמלת הגעה של שליח מעולם הרוח וקשר חזק עימו, כלומר, מודעות רוחנית מוגברת.

בזמן שרוח הנֵץ מופיעה בחייו של האדם עליו להיות רגיש למסרים, להיות מרוכז בעשייה היום-יומית ולהימנע מהסחות דעת, עליו ולהתמקד ולהתרכז במשימה. רוח הנֵץ תתמוך באדם באמצעות הקניית פרספקטיבה בכל נושא או בכל פרויקט שמבצע, וכן ביכולת אינטואיטיבית להימנע מהמכשולים שעלולים להיות בדרך.

הנֵץ מסמל את היכולת להיות בעמדת תצפית, לכן האדם בעל רוח הנֵץ צריך להתבונן בסיטואציה, לנקוט יוזמה ולהיות פעיל, להשפיע על אחרים ולהנהיגם.