קלפי חיות - צְפַרְדֵּעַ

שינוי ולידה מחדש

הצְפַרְדֵּעַ מייצגת את הטבע החולף, היא סמל של מעבר וטרנספורמציה. במסורת האינדיאנית קשורה הצְפַרְדֵּעַ לאנרגיית הירח ונתפסת כגורם לגשם וכשולטת במזג האוויר.

רוח הצְפַרְדֵּעַ תומכת באדם בעיתות שינוי; היא קשורה לאלמנט המים, לכן מחברת את האדם לעולם הרגשות ולאנרגיות הנשיות, מייצגת תהליכי ניקוי פיזיים, רגשיים ורוחניים, תומכת בתהליכי ניקוי של אנרגיות שליליות וקוראת לשיחרור רגשי.

רוח הצְפַרְדֵּעַ מסמלת התחדשות, לידה מחדש, פוריות, שפע, מטמורפוזה, תעלומות חיים וחוכמה עתיקה. היא מצביעה על כך שעל האדם לטהר רעלים ולשמור על בריאותו, היא מעודדת לשחרר את רגשות ודעות קדומות ולסגל נקודת מבט חדשה לחיים. כשרוח הצְפַרְדֵּעַ מגיעה לאדם היא מביאה שינוי, היא מנחה אותו במעברי החיים ותעזור לו לעבור ממצב אחד למשנהו באופן מיטבי. 

רוח הצְפַרְדֵּעַ קשורה לתעלומות החיים ולהיכרותו של האדם עם הלא נודע, לכן היא מסמלת את מחזורי החיים, בפרט את שלב הלידה מחדש ואת התחייה.