קלפי חיות - אַיָּל

בין מנהיגות לאצילות

בתרבויות רבות ראו את האַיָּל כסמל של מנהיגות, של סמכות, של יוזמה, של פעולה ושל נחישות. האַיָּל הוא הסמל האסטרולוגי של מזל טלה. הוא מייצג שליטה. בזמן שרוח האַיָּל מופיעה בחייו של האדם, הוא צריך להיות מוכן להביע כוח, גמישות ולהט.

כאשר האַיָּל נכנס לחייו של האדם הוא מגיע כדי לעזור לו להתמודד עם מצבו הנוכחי. אם ישנם היבטים בחיי האדם שנראים לו מתישים, עליו להזמין את רוח האַיָּל לחייו כדי לעזור לו לפתור את המצב הזה. רוח האַיָּל בחייו של האדם מעצימה את כוחו הפנימי, הוא ישדר רמה גבוהה של ביטחון.

האַיָּל פירושו יראת כבוד. הוא מזמין כוח וסמכות לחיי האדם, תכונות שהאדם צריך לשאוף אליהן ולהפגין אותן כשרוח האַיָּל נכנס לחייו. האַיָּל יעזור לדכא את חולשותיו תוך העלאת נקודות החוזק שלו, האַיָּל יעודד אותו להפגין את הכוח ואת האנרגיה הדרושים לאדם כדי לספק לקהילה שלו מנהיגות איכותית. אופיו הסקרן מאפשר לאדם ללמוד מהסביבה שלו ולהרחיב את גישתו לחיים.

המאפיין הבולט ביותר באַיָּל הוא קרניו. לקרניים המונחות על ראשו באופן מלכותי יש משמעות סמלית עוצמתית, הן מסמלות את היכולות הנפשיות של האדם, את היכולת לתקשר עם רבדים גבוהים של הנשמה. רוח האַיָּל ממליץ לאדם לעורר חשיבתו ולהתרכז בצמיחתו הנפשית. רוח האַיָּל הוא לא רק רוח אינטלקטואלית אלא גם רוח רוחני המשפיע על חייו של האדם בכמה דרכים. לדוגמה, הוא מעודד אותו לקבוע לעצמו סטנדרטים רוחניים גבוהים. כמו שקרני האַיָּל גדלות עם כל יום שעובר, כך גם הרוחניות והאינטליגנציה של האדם צריכות לגדול. רוח האַיָּל קוראת לאדם לטעון את עצמו אנרגטית, לא לחשוש, אלא לצאת לשטחים חדשים, לפעול בצורה נחרצת במצבי חיים חדשים.

האַיָּל נותן את האומץ 'לתפוס את החיים בקרניים', לצאת מחוץ לאזור הנוחות, לחפש חוויות חדשות והתחלות חדשות, לאפשר התבססות בתחומים חדשים ולהתעורר באופן מנטלי.