קלפי חיות - תְּאוֹ

יציבות וכוח

רוח התְּאוֹ הוא תזכורת לאדם שיש את כל מה שהוא צריך, וכי הגישה לשפע ולעושר תתקיים כל עוד יכבד את מה שנחשב קדוש, יכבד כל היבט בחיים, יהיה צנוע וידע לבקש סיוע ועזרה. רוח התְּאוֹ מביאה הרמוניה ומזכירה כי חשוב להביע תודה, לשבח ולהתפלל. היא מביאה לאדם רוח עצמאית, שגשוג ושפע משאבים.

רוח התְּאוֹ מזכירה כי חשוב להישאר צמוד למציאות בזמן פעולה למען השגת השפע, וכי הדרך להצלחה חשובה לא פחות מהיעד.

רוח התְּאוֹ מחייבת קשר עמוק עם כדור הארץ, תמיכה במינים הנמצאים בסכנת הכחדה. רוח התְּאוֹ

היא סמל להישרדות, לכוח ולעוצמה, היא מזהירה את האדם לבל יחרוג מנתיב חייו. הרוח מביאה ברכה, עֲקֵבִיוּת, הכרת תודה, תְפִלָה, שִׂגשׂוּג, אספָּקָה, הקרבה, כוח וכְּנִיעָה, שֵׁרוּת ויַצִיבוּת.