המסר האישי שלך:

25 - נתה

נתה

"נגד תאוותי הנני"

דברי יושר ואמת. תובנת שם זה מביאה לאמירת אמת ולהקשבה לה, זה הזמן לדמיין את אותיות הללו כתובות על לוח ליבך, לנהוג בכנות, באהבה ובפתיחות.