המסר האישי שלך:

60 - מצר

מצר

"מנעורי צררוני רבות"

דרור.תובנת שם זה מביאה איתה חשבון נפש והכרה בחולשות, זה הזמן לדמיין את האותיות הללו כתובות על לוח ליבך, להכיר באתגרי החיים ולהתעלות מעליהם ולמצוא את החופש הפנימי.