המסר האישי שלך:

66 - מנק

מנק

"מלך נאמן קדוש"

שיקול דעת לעשיה חכמה. תובנת שם זה מביאה לידי ויתור על רחמים עצמיים, זה הזמן לדמיין את האותיות הללו כתובות על לוח ליבך, ולקחת אחריות על המעשים ממקום של שיקול דעת ושל חוכמה.