המסר האישי שלך:

34 - להח

להח

"לי הטה חסד"

ראיית האמת כהוויתה. תובנת שם זה משחררת מהמגבלות הפיזיים והנפשיים, זה הזמן לדמיין את אותיות הללו כתובות על לוח ליבך, להתחבר למקורות כוח עליונים כדי לראות את האמת של החיים.