המסר האישי שלך:

18 - כלי

כלי

"כי לדברך ייחלתי"

היריון ולידה. תובנת שם זה מביאה פוריות לחיים, זה הזמן לדמיין את האותיות הללו כתובות על לוח ליבך, ולהביא יצירתיות ויצריות לחייך בין שהפוריות היא בנשמה ובין שהפוריות היא בגוף.