המסר האישי שלך:

8 - כהת

כהת

"כל היום תהילתך"

הכנסת אמת וטוהר לחיים. תובנת שם זה מפזרת את השלילי המגיע מבפנים ומבחוץ, זה הזמן לדמיין את האותיות הללו כתובות על לוח ליבך, ולהביא איזון, אמת וטוהר לחיים.