המסר האישי שלך:

33 - יחו

יחו

"ישובו חסדך ויקדמונו"

הכרת החושך בנשמה. תובנת שם זה חושפת את החושך שבנשמה, את האגו, זה הזמן לדמיין את אותיות הללו כתובות על לוח ליבך, ולשחרר את החושך ולהביא ריפוי ואור דרך ויתור על האגו.