המסר האישי שלך:

13 - יזל

יזל

"ירא זע למשפטיך"

התרחבות הנשמה מעבר למגבלות העולם הפיזי. תובנת שם זה מאיצה תהליכים להשגת שקט פנימי, זה הזמן לדמיין את האותיות הללו כתובות על לוח ליבך, ולהביא שקט, שלווה והתרוממות רוח לעצמך ולסביבתך.