המסר האישי שלך:

62 - יהה

יהה

"יושב הכרובים הופיעה"

דוגמה אישית. תובנת שם זה מלמדת להוות דוגמה אישית לסביבה, זה הזמן לדמיין את האותיות הללו כתובות על לוח ליבך, ולחלוק את ידיעותך ואת האור שבך באהבה ובכבוד.