המסר האישי שלך:

24 - חהו

חהו

"חטאתי הגדתי ודאגתי"

צרות עין. תובנת שם זה משחררת מקנאה, זה הזמן לדמיין את אותיות הללו כתובות על לוח ליבך, ולשמוח בשמחת אחרים.