המסר האישי שלך:

65 - דמב

דמב

"דבק מצוותיך בלבי"

קטנות האדם אל מול הבריאה. תובנת שם זה חוזה השלכות למעשים, זה הזמן לדמיין את האותיות הללו כתובות על לוח ליבך, ולהבין כיצד נתינה מביאה נתינה ושפע.