הסמל שהתקבל בקריאה בקפה

סמל ברווז בקפה

ברווז – הגשמת רבות בחייך, רכושך יגדל. היכולת שלך להתוודע לקשיים וצרות בטרם הן מגיעות ובכך להצליח להימנע מהן. מייצג את יכולתך להתחמק מצרות אשר אורבות לך. הברווז מייצג את יכולת הסתגלות הגבוהה ואת היכולת להשתנות בהתאם לנסיבות שנקלעת אליהן. ברווז מייצג יכולת לחשוב מחוץ לקופסה, כדי לפתור בעיות או כדי לעשות דברים שאת רוצה לעשות.