קלף גלגל המזל בהיבט היומי

הזמן יגלה את האמת

קלף גלגל המזל

פירוש קלף גלגל המזל בהיבט היומי

%0תומך

קלף גלגל המזל Wheel of Fortune בהיבט היומי מייצג את המהות המחזוריות בחיים, את תהליכי השינוי. הקלף מייצג יצירה של מציאות חדשה הנובעת מתוך השינוי הפנימי. קיימת הדדיות בין העולם הפנימי של האדם לעולמו החיצוני. האתגר הוא לעיתים חיצוני, השינוי תמיד מגיע מבפנים. הנקודה היחידה ללא תנועה בקלף ובגלגל היא נקודת המרכז שלו, המרכז של האדם. 

בנקודה זו האדם צופה, ויכול להתמודד עם שינויים כאדם המביט מבחוץ. כל חלק בתהליכי החיים הוא זמני השמחה, העצבות, הבריאות, הכאב והחולי, מה שמאפשר עמידה הן בשינויים הן באתגרים שיש לאדם הוא השהות בנקודת האמצע בנקודת האיזון, שם קיים השקט שמאפשר הכול. 

היום הוא יום  כדי ללמוד כי אתגרי החיים נובעים  מחוסר איזון הקיים באדם. האתגר אינו חיצוני, הוא אינו גורל אכזר שנחת על האדם, הוא אינו עונש. הוא בחירה של הנשמה כדי לאותת לאדם שעליו לחזור לאיזון פנימי. העולם החיצוני הוא ההשתקפות של העולם הפנימי. 

כל עוד קיים חוסר איזון פנימי האדם ימשוך אל חייו מצבים, אנשים שישקפו לו את חוסר האיזון שלו. היום יום נכון להתמודד עם החמות, עם הבוס בעבודה להבין מה דורש שינוי באדם כדי שאנשים חיצוניים יפסיקו להשפיע על חייו.

קיימת תחושה שבחירת הזוגיות אינה תלויה בידיו של האדם. קיימות תהפוכות בחיים הזוגיים ואיתם מגיעה ההבנה שנדרש שינוי. קיימים מצבים בהם הנטייה היא להישאר בישן.