קלף שני מטות בהיבט היומי

הדרך להגשמה עצמית

קלף שני מטות
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו

פירוש קלף שני מטות בהיבט היומי

%0תומך

שני מטות Two Wands בהיבט היומי מעיד כי קיימת תובנה שהאדם אינו מכיר את הפוטנציאל שלו ועליו להתחיל ללמוד אותו. יתכן שהלימודים  יהיו לימודים אוטודידקטים, יתכן והאדם יצא ללימודים, יתכן שהלימוד הוא תהליך של התפתחות רוחנית. 

היום הוא יום להתחיל ללמוד קלף שתיים מייצג התפכחות מההתחלה של האס מהשלמות שלו. המציאות רחוקה משלמות יש בה אתגרים ומכשולים שצריך להתגבר עליהם ולהתבגר איתם. השואל צריך ללמוד לפני שהוא מממש את ייעודו.

הקשר נמצא בשלב של למידה, חיזור, הכרות. בזוגיות קיימת יש את המוכנות ללמוד את מערכת היחסים מחדש ומה שנכון לה. קיים רצון להכיר את בן הזוג ללמוד אותו.