Two Swords day

שתי חרבות

תומך

10%

חוסם

לשים את הראש בחול

Two Swordsשתי חרבות Two words בהבט היומי קושי להתמודד עם המציאות, מצב בו האדם עומד בפני החלטה, עליו להיות הגיוני ושקול, אך הפחד גורם לו לקיפאון. במצב זה יש לעודד את השואל לבחון את הסיטואציה בסביבה שהיא אוהדת בין אם במהלך הקריאה ובין אם בהתייעצות עם מטפל. הבנת המכשולים והתמודדות איתם מסירה את הקיפאון ומאפשרת תגובה נכונה.                                                                                                                    היום הוא יום של שבו ניצבים בפני אתגר והאדם עוצם את עיניו ומתעלם מהבעיות הצפויות לבוא. הקלף קורא לשואל לפקוח את עיניו וכדי להתמודד להכין רשימה שכל כל הבעיות האפשריות הצפויות במצב הקיים ולהתמודד איתן. 

חזרה לפתיחה היומית כדי שתחכה לך למחר, או שאולי יענינו אותך פתיחות נוספות: קריאת כיוון ושאלת מילים.

 

לוגו

 

דילוג לתוכן