Two Cups day

שני גביעים

תומך

30%

חוסם

ליטול יוזמה אקטיביות

Two Cupsשני גביעים Two Cups בהבט היומי קלף זה הוא קלף בו האדם נמצא במצב של חוסר יוזמה. כדי להתחיל תהליך ולהצליח בו האדם צריך להיות זה שחושב כמה צעדים קדימה לפני בן הזוג, לפני השותף. שיתוף פעולה מתוך הבנה של הצד האחר בשותפות. האדם נמצא במצב בו הוא יכול ליצור הזדמנות, עליו להפסיק להיות פאסיבי ולהתחיל להיות היוזם, גם אם הוא זה שמחפש עבודה. על האדם להאמין בעצמו.                                                              היום הוא יום בו אסור להיות פאסיבי הקלף מגיע כדי להעיר את האדם ולהעיר לו שעליו לקחת את היוזמה לידיים.

חזרה לפתיחה היומית כדי שתחכה לך למחר, או שאולי יענינו אותך פתיחות נוספות: קריאת כיוון ושאלת מילים.

 

לוגו

 

דילוג לתוכן