Three Swords day

שלוש חרבות

תומך

0%

חוסם

כישלון חרוץ

Three Swordsשלוש חרבות Three words בהבט היומי הקלף הוא תוצאה של חוסר ההתמודדות של האדם עם קלף שתי חרבות, למרות האזהרה שיש להתמודד עם המציאות ועם האפשרויות לכישלון האדם נשאר עיוור למצב ועכשיו הוא מתמודד עם התוצאה הקשה והכואבת. למרות הכאב למרות תחושת הכישלון, זהו שיעור שעל האדם לעבור בדרך להתפתחות רוחנית. הייתה לו ההזדמנות בקלף שתי חרבות למנוע את הכאב והכישלון, ההתעלמות הביאה לכך שהשיעור ילמד דרך כאב.                                                                                                   היום יום לא פשוט בקלף שלוש חרבות מאחר ולא התמודדנו עם המציאות אנו משלמים בכאב, בקשיים ובכישלון. אין הפתעה הכישלון נובע מחוסר התמודדות, ולא מכוח עליון ומפתיע. חשוב היום להתנתק מהרגשות ולפעול בקור רוח.

חזרה לפתיחה היומית כדי שתחכה לך למחר, או שאולי יענינו אותך פתיחות נוספות: קריאת כיוון ושאלת מילים.

 

לוגו

 

דילוג לתוכן