Three Pentacles day

שלושה מטבעות

תומך

100%

חוסם

שפע ושגשוג

Three Pentaclesשלושה מטבעות Three Pentacles בהבט היומי  לאחר שהאדם מימש את עצמו הוא זוכה לתהילה וכבוד, ולמעמד חברתי. השגיו מלווים בהכרה כספית.                                                                                                                                                                                    היום הוא יום של כבוד והערכה כספית על מעשיו ויכולתו של האדם. קיימת התמסדות ביחסים, קידום בעבודה, פרויקטים חדשים.

חזרה לפתיחה היומית כדי שתחכה לך למחר, או שאולי יענינו אותך פתיחות נוספות: קריאת כיוון ושאלת מילים.

 

לוגו

 

דילוג לתוכן