The World day

העולם

תומך

80%

חוסם

כל סוף הוא התחלה חדשה

The Worldקלף העולם The World בהבט היומי מייצג את ההגעה לשלמות. הקלף מייצג שליטה בכל העולמות, רמה גבוה של מודעות, יכולת מימוש והגשמה.

הקלף מייצג את החוליה החסרה, בקלף יום הדין האדם הגיע להארה, אם כך מדוע בארקנה הגדולה יש קלף נוסף. כדי לשמור על ההארה על האדם להתחיל את המסע של השוטה מהתחלה. לכתוב ספר אחד יכול להיות משל להארה להיות סופר הכותב ספרים זו הכוונה בלשמור על ההארה. המטרה הושגה הספר נכתב, אדם, סופר שלא ימשיך לכתוב ולהתפתח יאבד את התהילה. היום הוא יום של ההתפתחות שיכולה להיות התפתחות בתחום עצמו ויכולה להיות התחלה של  משהו חדש. זהו קלף של הצלחות, שלמות וסגירת מעגלים.

חזרה לפתיחה היומית כדי שתחכה לך למחר, או שאולי יענינו אותך פתיחות נוספות: קריאת כיוון ושאלת מילים.

לוגו

דילוג לתוכן