שאלת מילים לקלפים

המילה הראשונה

המילה השניה

המילה השלישית

המילה הרביעית

המילה החמישית

תת מודע

מוכנות למימוש השאלה

מוכנות למימוש השאלה

פוטנציאל התגשמות

אלמנט הזמן

תשובה

מהות מיקום הקלפים
האם/ האם נכון מבטא את הראיה הסוביקטיבית של השואל לגבי נושא השאלה. האם הוא אופטימי, פסימי מה נמצא בתת מודע, מה גישתו הסוביקטיבית לשאלה שנשאלה.
הקלף המייצג את השואל השואל חייב להיות מיוצג בידי קלף בקריאה. קלף זה יראה עד כמה השואל מוכן לקדם את נושא השאלה, איפה השואל עומד ביחס לשאלה וכיצד הוא מתנהל. זוהי תמונת מצב אמיתית ואוביקטיבית.
צד ב' ניתן לבדוק את צד ב וכיצד הוא חווה את השאלה הנשאלת. קלף זה יראה לכם כמה צד ב' מוכן לקדם את נושא השאלה, איפה צד ב' עומד וכיצד הוא מתנהל. זוהי תמונת מצב אמיתית אוביקטיבית.
צד ג' לפעמים בקריאה נרצה לבדוק את עמדתו של צד ג המעורב גם הוא בשאלה הנשאלת. לדוגמה ההורה של בן הזוג, מנהל הנמצא מעל מנהל המחלקה בה האדם עובד. ההתייחסות לקלף זהה להתייחסות לקלף צד ב'.
נושא בכל שאלה יש נושא: להיות בזוגיות, לעבוד, יתחתנו, ללכת לטיפול… קלף זה מראה האם הפוטנציאל התגשמותה של השאלה חיובי או שלילי . מבחינה אובייקטיבית מהו הפוטנציאל של השואל להגיע למקום אליו הוא שואף, מה עליו לעשות כדי לקדם את נושא השאלה.
גורם הזמן הקלף המייצג את גורם הזמן בקריאה מראה לנו האם הזמן פועל לטובת השואל או לרעתו. הוא אינו מראה לנו האם האירוע לו אנו מצפים יתרחש או לא.

דילוג לתוכן