The Star day

הכוכב

תומך

50%

חוסם

התשובה נמצאת בכנות

The Starקלף הכוכב The Star בהבט היומי מייצג טוהר, כנות, יושר ותמימות. האתגר שהאדם עבר שימש כוח יוצר, כוח בונה. הקלף מייצג את האמונה של האדם ביכולתו לשקם את חייו. לקלף הכוכב האדם מגיע ערום, ללא מסכות, נקי וטהור.                                                                 היום הוא יום למצוא מקום פשוט וברור ללא סיבוכים מקום שקיים בו טוהר, תמימות, אושר ותקווה. שהוא  מקור אנרגיה חשוב המאפשר לאדם להתחדש, להטהר. מקום שיחזיר את האדם אל היכולת הילדית לפני שאבדה עם ההתבגרות, היכולת להיות מי שהוא ללא הפרעה או השפעה של זכרונות עבר ופחדים. למקור האנרגיה הזה קוראים אהבה. הקלף מייצג את הכוחות החיוביים הקיימים באדם. קלף של תקווה, אופטימיות, אהבה, אושר והצלחה. קלף של תמימות, כנות וטוהר. 

חזרה לפתיחה היומית כדי שתחכה לך למחר, או שאולי יענינו אותך פתיחות נוספות: קריאת כיוון ושאלת מילים.

 

לוגו

 מ

דילוג לתוכן