The Hermit day

הנזיר

תומך

50%

חוסם

הזמן יגלה את האמת

The Hermitקלף הנזיר The Hermit בהבט היומי מייצג שלב בנתיב בו החניך לומד טוהר ושלמות פנימית, התבוננות ללא שיפוט, הכרה והבנת מהות הדברים. שלב של חיפוש אמת, חיפוש משמעות, מציאת השקט הנדרש לאפשר לנשמה להתבונן ולראות את התמונה הגדולה והמלאה, את השלם.  רק אדם שנגע בנשמתו יכול בענווה להעניק מאורו לאחרים. אדם המחובר לאמת הפנימית אין לו שאלות, יש לו תשובות. עולמו הפנימי גלוי ומובן והוא אינו זקוק לתגובת הסביבה. כשקלף הנזיר עולה בקריאה אחד מהביטויים שלו הוא בקשה סמויה של השואל לחזור לאיזון.

היום הוא יום בו צריך ללמוד את כוחה של הסבלנות. בעזרתה נוצרים תהליכי חיים. התהליך היום הוא להבין מה הרצון והגדרת מטרה, לדמיין את התהליך, וליזום אותו בחיים הפיזיים, ואז מגיע השלב הקשה כאן נכנסת הסבלנות לפעולתה. זהו קלף של מדיטציה יום נפלא להתחיל ללמוד טאי צ'י.

חזרה לפתיחה היומית כדי שתחכה לך למחר, או שאולי יענינו אותך פתיחות נוספות: קריאת כיוון ושאלת מילים.

לוגו

דילוג לתוכן