קלף התלוי בהיבט היומי

להרחיב את שדה הראיה

קלף התלוי
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו

פירוש קלף התלוי בהיבט היומי

%0תומך

קלף התלוי The hanged Man בהיבט היומי מלמד את האדם כי החיים הם תהליך של שינוי והשתנות. תהליכים הדורשים אומץ, אמון, ביטחון בתהליך והקרבה. האדם מחפש לחיות את חייו בפרספקטיבה חדשה, לוותר על הישן, לקחת סיכון, לשלם מחיר של כאב ובדידות ולהתפתח. האדם מחפש דרכים חדשות להתמודדות לאחר ההכרה בדפוסי התנהגות חוזרים המעכבים את התפתחותו.

היום הוא יום של הקרבה. הנטייה הטבעית של אדם במצבי שינוי היא להתנגד, היום לא מתנגדים. התלוי מבקש לעצור, שכן ההצלחה במימוש הדרך תלויה בוויתור של האדם. בעולם החומר קיימים כל האתגרים הדרושים להתפתחות רוחנית. תהליך ההתפתחות הרוחנית כרוך בעצב ובדידות, זו חלק מההקרבה למען התהליך.

כשקלף זה עולה בקריאה קיימים מצבים בהם השואל אינו מרוצה ממצב בחייו, הוא נמצא במצב משברי שנכפה עליו, הסיבה לאי שביעות הרצון היא פנימית, מקום עבודה, בן זוג כל אלה מראות להתנהגותו של השואל. שינוי בהתנהגות יביא לשינוי בסיטואציה החיצונית ויביא לשינוי פרספקטיבה בהבנות. כדי ליצור שינוי יש להקריב נוחות והרגלים ישנים.

השואל נמצא ברצף שבין מוכנות להקריב למען הזוגיות, מוכנות להקריב את הזוגיות למען משהו שאינו שייך לאהבה, ולעיתים הוא קורבן או חש כך בזוגיות. חשוב בזוגיות למצוא את האיזון בין נתינה לקבלה בשינוי פרספקטיבה ביחסים. כאשר קלף זה יוצא בקריאה ברור כי יש מצב טעון אותו יש לבדוק ולהבין לעומק.